Projekto rėmėjai

Fizinės lietuviškos standartinės klaviatūros projektas buvo įgyvendintas rėmėjų finansinėmis lėšomis, iniciatyva ir pagalba. Pagrindiniai projekto rėmėjai:

  • prof. Stanislovas Masiokas
  • prof. Romualdas Jasinevičius
  • doc. dr. Gintautas Grigas
  • prof. Toločka Rymantas Tadas
  • Aivaras Krasuckas
  • Kauno Rotary klubas
  • State Express Europe

Pirmasis naujos klaviatūros projekto variantas buvo pateiktas 1997 m. vykusiose „Kompiuterininkų dienose“ (Grigas, Tumasonis 1997), vėliau vyko įvairių lygių diskusijos, galiausiai buvo suformuota Lietuvos standartizacijos departamento TK4 komiteto darbo grupė. Ją sudarė keturi informatikos specialistai – Vladas Tumasonis (pirmininkas), Viktoras Dagys, Gintautas Grigas, Jonas Skendelis ir aklojo spausdinimo specialistė Gražina Rancova. Ši grupė parengė lietuviškos klaviatūros standartą. Galutinį variantą patvirtino Lietuvos standartizacijos departamentas, ir šis tapo Lietuvos standartu LST 1582.

×